Download Фетвы (AZ-TR-RU) apk 2.0 free for Android smartphone

30 Nov
Фетвы (AZ-TR-RU)

Posted by Rashad Abbasov in Books & Reference | Nov. 30, 2013 | 0 Comments

Apk file size: 1.3 MB

Rahmən və Rahim Allahın adı ilə!
Həmd olsun aləmlərin Rəbbi olan Allaha, Allahın salamı və salavatı olsun peyğəmbərimiz Muhəmməd və onun ailəsinə və səhabələrinə. Bundan sonra:
Bu proqramda İslam dininə aid fətvalar yer alır. Proqram hər həftə yenilənir.
Proqramı hazırladı: Rəşad Abbasov.
________________________________________

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного!
Хвала Аллаху - Господу миров, мир и благословение Аллаха нашему пророку Мухаммаду, членам его семьи и всем его сподвижникам! А затем:
В этой программе вы можете найти фетвы Ислама. Программа обновляется каждую неделю.
Разработал программу: Рашад Аббасов

Whats new

    - 14.10.13 20:50; AZƏRİ - 3 FƏTVA (yeniləndi);
    - 14.10.13 20:50; TÜRKÇE: 14 FETVA (yenilendi);

Rashad Abbasov part of our Books & Reference and have average installs from 1000 to 5000. Last Update Nov. 30, 2013. Google play rating is 80.5. Current verison is 2.0. Actual size 1.3 MB.

Download fetvy-az-tr-ru.apk 1.3 MB

Similar applications

0 Comments

Leave A Comment