Download e-Albania apk 2.3.5 free for Android smartphone

23 Feb
e-Albania

Posted by Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit in Tools | Feb. 23, 2016 | 0 Comments

Apk file size: 19.0 MB

Shërbimet e administratës publike në pajisjen tuaj Android

Aplikacioni “e-albania.al” shërben si një portë, nëpërmjet së cilës çdo person i interesuar mund të marrë nëpërmjet internetit, në çdo kohë dhe nga kudo shërbime elektronike të ofruara nga institucionet publike në Shqipëri.

Portali, së bashku me Platformën Qeveritare të Ndërveprimit nëpërmjet të cilës institucionet ndërveprojnë duke shkëmbyer të dhëna në kohë reale, janë pjesë e rëndësishme e strategjisë së Qeverisë, për të ofruar shërbime elektronike nëpërmjet një pike të vetme kontakti.

Key Features

Faturat e energjisë elektrike, kundravajtjet rrugore (gjobat), pikët e drejtuesit të mjetit, gjurmimi i çështjeve gjyqësore, taksat e automjetit, të dhëna të gjendjes civile, regjistrimi fillestar i biznesit pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, taksat dhe tarifat vendore, notat e provimeve të maturës, lista e barnave të rimbursueshme, të dhënat e Kartës së Shëndetit etj. vijnë në çdo moment në telefonin apo tabletin tuaj Android nëpërmjet aplikacionit e-albania.

Whats new

    - Design i ri
    - Kategorizim i ri sherbimesh
    - Autentifikim dhe logout ne home page
    - Push Notifications

Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit part of our Tools and have average installs from 5000 to 10000. Last Update Feb. 23, 2016. Google play rating is 77.757. Current verison is 2.3.5. Actual size 19.0 MB.

Download e-albania.apk 19.0 MB

0 Comments

Leave A Comment