Download Bajke+ apk free for Android smartphone

17 Dec
Bajke+

Posted by DREAM Times in Entertainment | Dec. 17, 2013 | 0 Comments

Apk file size: 0 bytes

--- SPECIJALNA CIJENA ZA ZIMSKE RADOSTI ---

Aplikaciju mozete preuzeti do kraja Januara po specijalnoj 50% snizenoj cijeni !!

------

Video bajke i igrice na Bosanskom/Srpskom/Hrvatskom jeziku za djecu od 4 godina i više.

Sa ovom aplikacijom ćete upoznati predivni svijet Hans Kristijan Andersena sa krasnim pričama.Andersenove bajke su omiljene širom svijeta od strane djece i odraslih, i prevedene su na više od 100 jezika.

Ova aplikacija uključuje 5 bajki i 2 vrste igara (puzle i memorijske kartice).

Bajke koje su uključene su:
- Careva nova odjeća
- Princeza na zrnu graška
- Svinjar
- Kresivo
- Ružno pače

Svaka bajka ima video u kojem omiljeni dječiji zabavljač Lilo čita priče djeci, kao i
svoje ilustracije koje se koriste u igrama puzli i memorijskih kartica.

Igra Puzli ima tri nivoa težine:
- Lagano (6 dijelova puzle)
- Srednje (12 dijelova puzle)
- Jako teško (24 dijela puzle)

Igra Memorijskih kartica ima tri nivoa težine:
- Lagano (6 memorijskih kartica)
- Srednje (12 memorijskih kartica)
- Jako teško (24 memorijskih kartica)

---------------------------------------------------
--- SPEICAL PRICE FOR WINTER HAPPINESS ---

You can now download the app until the end of January at a special 50% discount !!
------

Fairy tale videos and games in Bosnian/Serbian/Croatian languages for children from 4 years.

With this application, you will meet the wonderful Hans Christian Andersen universe with lovely stories. HCA's fairy tales are loved all over the world by children and adults and translated to more than 100 languages.

This application includes 5 fairytales and 2 games (puzzle game and memory cards game).

The fairytales included are:

- Emperor's New Clothes
- The Princess and the Pea
- The Swineherd
- The Tinderbox
- The Ugly Duckling

Each fairytale has a video of beloved children entertainer Lilo reading the story to children.
Every fairytale has its own custom puzzle picture and memory cards.

Puzzle game has three difficulty levels:
- Easy (6 puzzle pieces)
- Medium (12 puzzle pieces)
- Hard (24 puzzle pieces)

Memory Cards game has three difficulty levels:
- Easy (6 memory cards)
- Medium (12 memory cards)
- Hard (24 memory cards)

DREAM Times part of our Entertainment and have average installs from 1 to 5. Last Update Dec. 17, 2013. Google play rating is 100.0. Current verison is None. Actual size 0 bytes.

Download bajke.apk 0 bytes

0 Comments

Leave A Comment