Download Azərbaycan Prezidenti apk free for Android smartphone

19 Apr
Azərbaycan Prezidenti

Posted by President.az in News & Magazines | April 19, 2013 | 0 Comments

Apk file size: 0 bytes

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin proqramı Prezident İlham Əliyevin fəaliyyəti, çıxışları, səfərləri, görüşləri və qəbulları barədə bütün informasiyanın yerləşdiyi proqramıdır. Bununla yanaşı, həmin proqramın istifadəçiləri imzalanmış sənədlər, göndərilmiş məktublar və qəbul olunmuş qanunlar barədə bütün informasiyanı əldə edə bilərlər.

Proqramın idarəetməsi Azərbaycan Respublikası Prezidenti Mətbuat Katibinin xidməti və Prezident Administrasiyası Siyasi təhlil və informasiya təminatı şöbəsi tərəfindən həyata keçirilir.

The application of the President of the Republic of Azerbaijan is where all the information on President Ilham Aliyev’s activities, speeches, visits, meetings, and receptions is provided. In addition, the users can also access information on the documents signed, letters sent, and decrees issued.

Users of the application of the President can send letters to the President, to the Administration, and the Press Service through the website.

This application is managed by Press Service of the President of the Republic of Azerbaijan and Political Analysis and Information Support Department of the Administration of the President.

Официальное приложение Президента Азербайджанской Республики – это программа, где размещена вся информация о деятельности, выступлениях, визитах, встречах и приемах Президента Ильхама Алиева. Наряду с этим, пользователи данного приложения могут получить всю информацию о подписанных документах, отправленных письмах и принятых законах.

С посредством этого приложения, каждый пользователь может написать письмо Президенту, его Администрации или в Службу пресс-секретаря Президента.

Управление приложением осуществляется со стороны службы Пресс-секретаря Президента Азербайджанской Республики и отдела Политического анализа и информационного обеспечения Администрации Президента.

President.az part of our News & Magazines and have average installs from 10000 to 50000. Last Update April 19, 2013. Google play rating is 90.1245. Current verison is None. Actual size 0 bytes.

Download az-rbaycan-prezidenti.apk 0 bytes

0 Comments

Leave A Comment